به اطلاع هموطنان محترم ساکن بخش ترک نشین (شمالی) قبرس می رساند، هر دو هفته یکبار، چهارشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۳ بعدازظهر در دفتر انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی در قبرس واقع در ساختمان CL دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) در خدمتتان هموطنان عزیز خواهیم بود.شایان ذکر است هموطنان عزیزی که قصد تنظیم وکالتنامه را دارند حتما بعد از ارسال درخواست از طریق سایت میخک تصویر کد رهگیری را روز سه شنبه به آدرس تلگرامی کنسول نمایندگی ارسال و چهارشنبه با اصل مدارک و تصویر آنها حضوری مراجعه فرمایند.

شماره تلفن سر کنسولگری ایران در قبرس شمالی : ۰۵۳۹۱۰۵۵۷۶۷

واتسآپ سر کنسولگری ایران در قبرس شمالی : https://wa.me/905391055767

شماره تلفن تلگرام سر کنسول گری ایران در قبرس شمالی : ۰۰۳۵۷۹۹۵۴۹۷۵۲

آی دی تلگرام سر کنسول گری ایران در قبرس شمالی : https://t.me/Consul95

کنسولگری ایران در قبرس شمالی