به اطلاع هموطنان محترم ساکن بخش ترک نشین (شمالی) قبرس می رساند، انشاءالله  روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲  از ساعت ۱۰ الی ۱۳ بعدازظهر در دفتر انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی در قبرس واقع در ساختمان CL دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) در خدمتتان هموطنان عزیز خواهیم بود.شایان ذکر است هموطنان عزیزی که قصد تنظیم وکالتنامه را دارند حتما بعد از ارسال درخواست از طریق سایت میخک تصویر کد رهگیری را روز سه شنبه به آدرس تلگرامی کنسول نمایندگی ارسال و چهارشنبه با اصل مدارک و تصویر آنها حضوری مراجعه فرمایند.