قوانین وارد کردن ماشین از قبرس به ایران

برای ورود به ایران با ماشین خارجی و در کل عبور و مرور بین بسیاری از کشورهای جهان یک استانداردی به نام کارنه وجود داره.
کارنه رو اتوموبیل رانی و جهانگردی هر شهر میده
قبرس جزو این تفاهم نامه کارنه نیست.
و پلاک قبرس رو ترکیه براتون کارنه نمیکنن و ترکیه فقط پلاک های خودشو کارنه میکنه ، پس در نتیجه با
پلاک قبرس نمیشه ایران رفت ،
با پلاک ترکیه میشه ایران رفت.
با پلاک قبرس میشه ترکیه رفت و قبرس جنوب
با پلاک ایران میشه ترکیه رفت.
با پلاک ایران میشه قبرس رفت.

لینک اصلی سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

https://www.taci.ir