مراکز بهداشتی قبرس شمالی


مراکز درمانی و بهداشتی قبرس شمالی


مراکز درمانی و بهداشتی قبرس شمالی که جزئی از سیستم نظام بهداشت و درمان این کشور میباشد، خدمات اولیه بهداشتی را به تمامی مرزها، شهرها و مناطق روستایی ارائه می دهد و با بیماري هایی که بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد مبارزه کرده و تمام امکانات لازم را ارائه می دهد. خدمات مراقبت هاي بهداشتی و اولیه براي تضمین رشد سالم نسل هاي آینده با تهیه طرح هاي درمانی و در صورت لزوم با همکاري سازمان هاي منطقه اي و سایر وزارتخانه هاي مرتبط با سلامت و سازمان هاي محلی انجام میگیرد. عموماً پرسنل شاغل در این مراکز شامل پزشک، دنداپزشک، پرستار، بازرس و کارکنان بهداشت محیط،داروساز، تکنسین هاي آزمایشگاه، منشی و غیره میباشد.


 لیست مراکز درمانی و بهداشتی قبرس شمالی به شرح زیر میباشد:


  لیست مراکز بهداشت منطقه لفکوشا:


1- مرکز بهداشت پلی کلینیک راه آهن Tren Yolu Polikliniği: 

آدرس: Clinic District Kızılay Street, Lefkoşa

 تلفن: 96 39 227 392 90+

  لوکیشن مرکز بهداشت پلی کلینیک راه آهن

-------------------------------------------------------------------------------------
2- مرکز بهداشت دیرمنلیک Değirmenlik Sağlık Merkezi : 

آدرس: Ataturk Cad.No:35, Değirmenlik, Lefkoşa 

تلفن: 22 33 232 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت دیرمنلیک

-------------------------------------------------------------------------------------

3- مرکز بهداشت دیکمن Dikmen Sağlık Merkezi: 

آدرس: Temmuz Cd Aş, Dikmen, Lefkoşa 20

 تلفن: 73 31 228 392 90+

لوکیشن مرکز بهداشت دیکمن



لیست مراکز بهداشت منطقه ماگوسا:


1- مرکز بهداشت ماراش Maraş Sağlık Merkezi: 

آدرس: piyale paşa mahallesi no: 4, Gazimağusa 

تلفن: 15 36 366 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت ماراش

لینک گرفتن وقت ملاقات از مرکز بهداشت ماراش: 230782073339963/https://form.jotform.com

-------------------------------------------------------------------------------------

2- مرکز بهداشت آکدوان Akdoğan Sağlık Merkezi: 

آدرس: Dr. Fazıl Küçük Cd, Akdoğan 99520, Gazimağusa 

تلفن: 13 89 377 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت آکدوان

-------------------------------------------------------------------------------------

3- مرکز بهداشت گچیتکاله Geçitkale Sağlık Merkezi:

 آدرس: Karaoğlanoğlu Cd .No:3, Geçitkale 99610, Gazimağusa 

تلفن: 56 33 373 392 90+

 لوکیشن مرکز بهداشت گچیتکاله

-------------------------------------------------------------------------------------

4- مرکز بهداشت سردارلی  Serdarlı Sağlık Merkezi: 

آدرس: Naci Talat Cd, Serdarlı 99660, Gazimağusa

 تلفن: 04 60 376 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت سردارلی



لیست مراکز بهداشت منطقه گیرنه:


1- مرکز بهداشت لاپتا Lapta Sağlık Merkezi:

 آدرس: Kadir Caddesi Lapta, 99440, Girne

 تلفن: 22 83 821 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت لاپتا 

-------------------------------------------------------------------------------------


2- مرکز بهداشت اسن تپه Esentepe Sağlık Merkezi: 

آدرس: Esentepe Mh., Gümüş Sk, 99400, Girne 

تلفن: 52 63 823 392 90+

 لوکیشن مرکز بهداشت اسن تپه



لیست مراکز بهداشت منطقه گوزلیورت:


1- مرکز بهداشت گوزلیورت Güzelyurt Sağlık Merkezi: 

آدرس: Ramiz Turan Cad. No:13, Güzelyurt 

تلفن: 74 12 714 392 90+

 لوکیشن مرکز بهداشت گوزلیورت

-------------------------------------------------------------------------------------


2- مرکز بهداشت لفکه Lefke Sağlık Merkezi:

 آدرس: Ahmet Paşa Sok. No:23, Lefke, Güzelyurt

 تلفن: 57 77 728 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت لفکه

-------------------------------------------------------------------------------------


3- مرکز بهداشت چاملیبل Çamlıbel Sağlık Merkezi: 

آدرس: Çamlıbel, Güzelyurt 

تلفن: 93 39 721 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت چاملیبل



لیست مراکز بهداشت منطقه اسکله:


1- مرکز بهداشت اسکله İskele Sağlık Merkezi:

 آدرس: Temmuz 20 Cad. İskele 

تلفن: 19 23 371 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت اسکله

-------------------------------------------------------------------------------------


2- مرکز بهداشت دیپ کارپاز Dipkarpaz Sağlık Merkezi: 

آدرس: Kanuni Sultan Süleyman Sok.No:45 , Dipkarpaz, İskele 

تلفن: 84 21 372 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت دیپ کارپاز  

-------------------------------------------------------------------------------------


3- مرکز بهداشت مهمتجیک Mehmetcik Sağlık Merkezi: 

آدرس: Özgürlük Cad. , Mehmetcik , İskele 

تلفن: 76 50 375 392 90+ 

لوکیشن مرکز بهداشت مهمتجیک

-------------------------------------------------------------------------------------


4- مرکز بهداشت ینی ارنکوي Yenierenköy Sağlık Merkezi: 

آدرس: Ağustos Cad 8. , Y.Erenköy , İskele 

تلفن: 60 51 374 392 90+

 لوکیشن مرکز بهداشت ینی ارنکوي


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی