زبان قبرس شمالی


زبان رسمی قبرس شمالی، ترکی است که به شکل محاوره‌ای در استانبولی و در شکل نوشتاری، با استفاده از حروف الفبای لاتین نوشته می‌شود. همچنین، زبانهای ترکی باختری و زبانهای کومانچی نیز در برخی مناطق قبرس شمالی صحبت می‌شوند.

لازم به ذکر است که در برخی مناطق، انگلیسی نیز به عنوان زبان دوم و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طور مثال :


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی