پرتال عفو مهاجرتی برای اقامت غیر مجاز


کسانی که پس از ورود به قبرس شمالی به صورت غیرمجاز و خارج از مدت زمان ویزا و یا خارج از مدت زمان اقامت در این کشور ساکن باشند، بایستی در سامانه عفو مهاجرتی که در لینک زیر آمده است ثبت نام کرده و با ورود اطلاعات شخصی خود درخواست بررسی عفو و یا جریمه خود را داشته باشند.

لینک ثبت نام عفو مهاجرتی برای اقامت غیر مجاز

سپس میتوانند با ورود به سامانه پرتال عفو مهاجرتی که در لینک زیر آمده است، درخواست های خود را پیگیری نمایند.

لینک پرتال عفو مهاجرتی برای اقامت غیر مجاز


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی