هشدار بدهی برق بیشتر از ۶۷۵ لیر

اداره برق قبرس شمالی (KIB-TEK) به مصرف کنندگانی که قبض‌های خود را برای ماه مارس ۲۰۲۲ پرداخت نکرده‌اند و بدهی آنها بیش از ۶۷۵ لیر است هشدار داد و اعلام کرد برق مصرف کنندگانی که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند تا روز ۱‍۲ می قطع خواهد شد. همچنین عنوان شد که تخفیف‌های ماه مارس بر روی قبوض آوریل در نظر گرفته شده و این موضوع به اطلاع مصرف کنندگان رسیده است.