استفاده از ماسک در پروازهای خطوط هوایی ترکیه

مدیر خطوط هوایی ترکیه اعلام کرد، استفاده از ماسک در پروازهای داخلی اختیاری و پروازهای خارجی بسته به قوانین کشور ثانی متغیر می باشد.