درخواست عمومی از وزارت کشور قبرس شمالی


برای آن دسته از هموطنانی که هرگونه درخواستی از وزارت کشور قبرس شمالی در خصوص کارهای مربوط به اقامت و مشکلات پیش آمده دارند، لازم است که فرم الکترونیکی لینک زیر را پر نمایند و با وارد نمودن اطلاعات شخصی و موضوع درخواست، منتظر پاسخ و یا ارجاع آن باشند.

درخواست عمومی از وزارت امور داخلی قبرس شمالی


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی