اقتصاد قبرس شمال

اقتصاد قبرس شمالی

اقتصاد قبرس شمالی بیشتر متکی بر صنعت توریسم و جهانگردی، آموزش، کشاورزی، دامداری و ساخت و ساز میباشد که در سال های آتی صنایع نفت و گاز و نیز بهداشت و درمان به آن افزوده خواهد گردید. خلاصه ای از آمار و مطالعات اقتصادی صورت گرفته در سال 2018 به شرح ذیل میباشد :

سرانه تولید ناخالص داخلی در قبرس شمالی برای سال 2018 برابر با 13.277 دلار، تولید ناخالص داخلی برابر با 4.234 میلیارد دلار با رشد 5 درصد که در رده 157 کشورها قرار میگیرد. تورم در سال 2018 برابر 10.2 بوده که البته تورم در قبرس شمالی وابسته به ارزش لیر ترکیه بوده و هرگونه نوسان و تغییر در ارزش آن تاثیر مستقیمی بر تورم در قبرس شمالی دارد. نرخ بیکاری نیز حدود 5 درصد گزارش شده است. به عنوان مثال سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی مانند صنعت توریسم و جهانگردی 2.5 تا 11.7 درصد، صنایع عمده فروشی و خرده فروشی 10.3 تا 10.7 درصد، صنایع سبک و سنگین 7.8 تا 9.6 درصد، کشاورزی 5.5 تا 6 درصد و ساخت و ساز حدود 5.8 تا 9.6 درصد میباشد.

سرانه تولید ناخالص داخلی در قبرس شمالی بین سال های 2010 تا 2018

قبرس شمالی با مزیت موقعیت استراتژیک خود یک محیط تجاری مساعدی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند. جمهوری ترک قبرس شمالی که دارای زیرساخت های توسعه یافته است مکانی جذاب برای سرمایه گذاران است و همچنین با محیط تجاری باکیفیت خود انگیزه های سرمایه گذاری مختلفی را فراهم می کند. علاوه بر این، اقتصاد کوچک اما با رشد سریع قبرس شمالی مزایای اقتصادی زیادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به همراه دارد.