بهداشت و درمان قبرس شمالی


بهداشت و درمان قبرس شمالی

نظام بهداشت و درمان در قبرس شمالی با بودجه عمومی دولت تامین می شود. تمام بیمارستان های دولتی توسط دولت تامین مالی میشوند. تمامی شهروندان قبرس شمالی بیمه هستند و از تمامی خدمات بهداشتی و درمانی به صورت کاملاً رایگان استفاده مینمایند. مهاجرینی که اقامت قبرس شمالی را دارا میباشند نیز میتوانند با توجه به پرداخت حق بیمه سالانه خود (در زمان اخذ اقامت قبرش شمالی)، از خدمات پزشکی و درمانی بیمارستان های دولتی به صورت رایگان استفاده نمایند. به طور کلی ساختار خدمات بهداشتی در قبرس شمالی توسط خدمات بیمارستانی ارائه می شود و مراقبت های اولیه (دندانپزشکان، بینایی شناسان و داروسازان عموماً به عنوان پیمانکاران مستقل خدمات ارائه می دهند). در کنار سیستم بهداشت و درمان دولتی یک سیستم خصوصی نیز وجود دارد که خدمات متفاوتی را به بیماران ارائه می نماید.
بیمارستان ها مهم ترین مراکز بهداشتی درمانی در کشور هستند. بیمارستان های عمومی و امکانات پزشکی در تمام شهرهای قبرس شمالی وجود دارد و از طرفی تعداد زیادی تخت بیمارستانی برای مراقبت های ویژه و مراقبت های طولانی مدت و همچنین امکانات تخصصی برای جراحی، زایمان، آزمایشگاه های مختلف و غیره در اختیار شهروندان و مهاجرین میباشد.

بیمارستان دولتی ماگوسا (فاماگوستا)

بیمارستان خصوصی خاور نزدیک در شهر لفکوشا

اتاق های اورژانس در قبرس شمالی درمان اولیه را برای بیماران مبتلا به بیماری ها یا جراحات که نیاز به کمک فوری دارند ارائه می دهند . پس از ورود به اورژانس، افراد معمولاً تحت یک تریاژ کوتاه و مصاحبه قرار می گیرند تا به تعیین نوع و شدت بیماری کمک کند و در صورت نیاز به بخش مورد نظر انتقال داده شوند. خدمات پزشکی و درمانی خصوصی توسط کلینیک هایی ارائه می شود که توسط مشارکت خصوصی پزشکان اداره می شود. کلینیک ها معمولاً فقط خدمات سرپایی ارائه می دهند.

کلینیک خصوصی دندانپزشکی دانشگاه سوات گونسل گیرنه

مراکز بهداشتی دولتی نیز برای بیماران سرپایی خدمات ارائه می کنند (در مقایسه با بیماران بستری که در بیمارستان درمان می شوند). برخی از این مراکز، افرادی که دارای جراحات یا بیماری هایی جدی در مراجعه به اورژانس نبوده اند را می پذیرند. در این موارد بیماران توسط متخصصان پزشکی معاینه می شوند. اگر بیماران نیاز به معاینه توسط متخصص داشته باشند، به بیمارستان ها یا پزشکان خصوصی در سایر مراکز ارجاع داده می شوند.

مرکز بهداشت روستای ارن کوی

داروخانه ها در قبرس شمالی معمولاً خصوصی هستند. آنها توسط متخصصان داروساز با ارائه توصیه هایی برای استفاده ایمن از دارو و هماهنگ با پزشکان مرتبط به بیماران خدمات ارائه مینمایند.

داروخانه های خصوصی در قبرس شمالیموردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی