قوانین ورود و خروج به قبرس

لینک اصلی قوانین ورود به قبرس

لینک صدور کارت واکسن دیجیتال

قوانین برای ورود مسافرین به قبرس :

توجه : ترجمه زیر توسط رباط انجام شده(از لینک اصلی چک شود)

-کارت واکسن دو دوز برای ورود به قبرس شمالی اجباری میباشد و باید ۱۴ روز هم از تزریق دوز دوم گذشته باشد ولی نباید از آخرین تزریق 270 روز (9 ماه) گذشته باشد.
-تست PCR از کودکان زیر 12 سال درخواست نخواهد شد.
-تست PCR برای افرادی که این بیماری را در 10 روز گذشته داشته اند اجباری میباشد
-اما اگر فرد دو دوز از واکسن های زیر را با واکسن متفاوت دریافت کند، فرد واکسینه شده
قرنطینه خواهد شد.

لیست واکسن های مورد تایید :

SINOVAC
SINOPHARM (VEROCELL)
COMIRNATY(Pfizer/Biontech)
VAXZEVRIA (Astrazeneca/ Oxford)
COVID-19 Vaccine Jansen / Johnson and Johnson
SPUTNIKV
MODERNA
NOVAVAX
COViSHiELD (Astrazeneca/Oxford)
COVAXiN
CANSÍNOBiO
TURKOVAC

آخرین بخشنامه برای ورود مسافر به ایران

به روز شده توسط رباط پرتال به تاریخ 1 فروردین ۱۴۰۲