جغرافیای قبرس شمالی

جغرافیای قبرس شمالی

قبرس جزیره ای در دریای مدیترانه و پل ارتباطی بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است اما به لحاظ موقعیت جغرافیایی برخی آن را جزء قاره اروپا و برخی دیگر آن را در منطقه آسیا در نظر میگیرند. در نهایت از سال 2004 با توجه به مسائل فرهنگی،  تاریخی و سیاسی، قبرس را جزئی از قاره اروپا و اتحادیه اروپا اعلام نمودند.

جزیره قبرس از شمال با ترکیه با فاصله 75 کیلومتر، از شرق با سوریه با فاصله 105 کیلومتر، با لبنان 108 کیلومتر، با اسرائیل 200 کیلومتر، از جنوب با مصر با فاصله 380 کیلومتر و از غرب به یونان با فاصله حدود 800 کیلومتر همسایه میباشد.

مساحت کل جزیره قبرس 9251 کیلومترمربع میباشد که پس از تقسیم جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی در سال 1974، یک سوم از این مساحت تحت کنترل قبرس شمالی (3355 کیلومترمربع) و 5896 کیلومترمربع آن در قبرس جنوبی واقع گردیده است.

جزیره قبرس دارای دو رشته کوه به نام های ترودوس در قسمت جنوبی و گیرنه در قسمت شمالی، دشت مرکزی و نیز سواحل زیبا و بکر در پیرامون آن میباشد. کوه‌های ترودوس بیشتر بخش‌های جنوبی و غربی جزیره را پوشش می‌دهند و تقریباً نیمی از مساحت آن را تشکیل می‌دهند. مرتفع ترین نقطه قبرس کوه المپوس با ارتفاع 1952 متر است که در مرکز رشته کوه ترودوس قرار دارد. رشته باریک گیرنه، که در امتداد خط ساحلی شمالی امتداد می‌یابد، مساحت کمتری را اشغال می‌کند و ارتفاعات پایین‌تری دارد و حداکثر ارتفاع آن به 1024 متر می‌رسد.