آدرس و کد پستی


برای اعلام آدرس و کد پستی در قبرس شمالی نیاز به داشتن کدی به نام PK میباشد که برای مشخص نمودن آن میتوان با داشتن اطلاعات شهر، منطقه و ناحیه محل سکونت آن را از فایل زیر بدست آورد:

فایل بدست آوردن کد PK با توجه به اطلاعات شهر و منطقه

ترتیب نوشتن آدرس به صورت زیر میباشد:

اسم و فامیل، طبقه و پلاک ساختمان، کد PK، اسم شهر، اسم قبرس شمالی، جمله Mersin 10، اسم ترکیه  

به عنوان مثال آدرس و کد پستی آدرس دانشگاه مدیترانه شرقی با کد PK به شماره 99628 به صورت زیر میباشد:


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی