تنظیم سند


 مطابق با قانون شماره 52/2008 هیات وزیران قبرس شمالی در خصوص محدودیت خرید اموال غیرمنقول توسط کلیه اتباع خارجی به شرح زیر میباشد :

1- هر فرد خارجی تنها حق گرفتن یک سند ملک (آپارتمان، ویلا و...) در قبرس شمالی را دارد.

2- هر فرد خارجی تنها میتواند یک سند مالکیت برای 1 دونوم (زمین و...) در قبرس شمالی خریداری نماید.

3- هر فرد خارجی میتواند تنها یک سند مالکیت پروژه ویلایی با مساحت *5 دونوم در قبرس شمالی خریداری نماید.


نکته : تنها در صورتی که اسم فامیلی زن و شوهر متفاوت باشد، میتوانند هر کدام از آنها سند مالکیت مجزا خریداری نمایند.


*هر دونوم در قبرس شمالی معادل ۱۳۳۸ متر میباشد


به روزرسانی در سال 2023 میلادی توسط تیم کارشناسان TRNC.ir


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی