قبرس شمالی پرچم


پرچم قبرس شمالی، پرچمی با رنگ‌های قرمز، سفید و آبی است. رنگ قرمز، نشان دهنده ارتباط با فلگ ترکیه است، زیرا که پرچم ترکیه نیز دارای رنگ قرمز است. رنگ سفید، به عنوان نماد صلح و آرامش، و رنگ آبی نیز به عنوان نماد دریا و آسمان انتخاب شده است.

با این حال، این پرچم فقط در قبرس شمالی به عنوان پرچم رسمی تشخیص داده می‌شود و توسط بسیاری از کشورها به عنوان پرچم غیرقانونی شناخته می‌شود، زیرا که قبرس شمالی به عنوان یک کشور مستقل توسط بسیاری از کشورها شناخته نمی‌شود و محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی در برابر آن وجود دارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی