گرانی سوخت از هفته آینده در قبرس شمالی

هیات وزیران تصمیم به گرانی سوخت گرفت. در چارچوب این تصمیم، بر اساس قیمت‌های اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد، بنزین اکتان ۹۵ ۳.۹۰ لیر، بنزین اکتان ۹۸ ۳.۹۶ لیر و یورودیزل ۰.۹۸ لیره افزایش یافت. اما برای حفظ قدرت خرید مردم، هیات وزیران اعلام کرد به مدت یک هفته این افزایش قیمت به عهده وزارت دارایی خواهد بود.