جمعیت قبرس شمالی


جمعیت قبرس شمالی

بر اساس آخرین داده های اطلاعاتی جمعیتی سازمان مل متحد، جمعیت جزیره قبرس تا تاریخ اول جولای سال ۲۰۲۲ ، یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و چهارصد و هشتاد و هشت نفر بوده که حدود سیصد و هشتاد و پنج هزار نفر در قبرس شمالی سکونت دارند. پر جمعیت ترین شهر این جزیره نیکوزیا یا لفکوشا است که پایتخت این کشور میباشد و جمعیت آن حدود دویست هزار نفر میباشد.
به لحاظ جمعیتی این جزیره در رده ۱۵۹ کشورهای جهان قرار میگیرد و میانگین سنی مردم این جزیره ۳۷/۹ سال است.

میانگین سنی کلی، میانگین سنی خانم ها و میانگین سنی آقایان در جزیره قبرس 

هرم جمعیتی جزیره قبرس در سال 2022

نرخ رشد جمعیت جزیره قبرس در سال 2022 تا کنون 0.7 درصد بوده و چگالی جمعیتی در هر کیلومترمربع 135.44 نفر میباشد. جمعیت جزیره قبرس شامل 77 درصد قبرسی های یونانی و 18 درصد قبرسی های ترکی و 5 درصد باقیمانده از سایر ملیت های دیگر میباشند که البته با توجه به رشد مهاجرت در سال های اخیر مطمئناً در سال های آتی بافت جمعیتی به نفع مهاجرین تغییر خواهد نمود.

نرخ رشد جمعیت بین سال های 1955 تا 2022

با توجه به بافت جمعیتی و فرهنگی قبرسی ها، جزیره قبرس جزء مذهبی ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حساب می آیند. قسمت شمالی جزیره، مسلمان سنی و قسمت جنوبی جزیره، مسیحیان را شامل میگردد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی