لینکدونی قبرس شمالی

بزرگترین مرجع لینکدونی قبرس شمالی جهت اطلاع رسانی، راهنمایی و تسهیل امور اقامتی، تحصیلی، بهداشت و درمان، آخرین قوانین مهاجرتی، امور کنسولی و هرگونه مسائلی که بتواند هموطنان عزیز ایرانی مهاجر در قبرس شمالی را یاری رساند، تکمیل گردیده است تا شاید بتوان اندکی از مشکلات دشوار پیش روی مهاجران را هموار ساخت.

لذا از تمامی هموطنان عزیز استدعا داریم، جهت تکمیل بزرگترین بانک اطلاعاتی و لینکدونی قبرس شمالی ما را همراهی و یاری نموده تا بتوان دقیق ترین و کامل ترین اطلاعات را در اختیار ایرانیان مقیم قبرس شمالی قرار داد.