اخبار ناوگان حمل ونقل


پلیس ترافیک قبرس شمالی گزارش داد  از ۲۵ ام ماه آ‌پریل تا ۲۲ ام ماه می (۲۰۲۲)، ۶۴ مورد تصادف ثبت شده است که ۲۸ نفر در این تصادفات زخمی شده اند.

🟪طبق گزارشات پلیس ، سرعت اولین عامل تصادفات در قبرس شمالی عنوان شده است.


منبع : فرزانگان


جزئیات سرقت از بانک ملی شعبه ممتاز

🔹 تعدادی از سارقان در تعطیلات اخیر از ساختمان مجاور وارد شعبه ممتاز بانک ملی واقع در خیابان انقلاب رو به روی دانشگاه تهران شدند و حدود ۲۵۰ عدد از صندوق امانات را باز و اموال داخل این صندوق‌ها را به سرقت بردند.

دسته‌بندی