فرم درخواست اقامت دائم قبرس شمالی


تمامی مهاجرینی که از طریق ویزای کار در قبرس شمالی اقامت دارند (از طریق کارفرمای قبرسی و یا ثبت شرکت) با داشتن شرایط لازم بروز شده میتوانند درخواست اقامت دائم قبرس شمالی را طبق فرم لینک زیر داشته باشند.

فرم درخواست اقامت دائم از طریق ویزای کار

تمامی مهاجرینی که از طریق خرید ملک اقامت قبرس شمالی را دریافت نموده باشند، با داشتن شرایط لازم بروز شده میتوانند درخواست اقامت دائم قبرس شمالی را طبق فرم لینک زیر داشته باشند.

فرم درخواست اقامت دائم از طریق خرید ملک

تمامی مهاجرینی که از طریق تولد در قبرس شمالی زندگی کرده باشند میتوانند اقامت دائم قبرس شمالی را با داشتن شرایط لازم بروز شده دریافت نمایند. فرم درخواست اقامت دائم از طریق تولد را طبق لینک زیر میتوانید دانلود نمایید.

فرم درخواست اقامت دائم از طریق تولد


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی