آتش سوزی در قبرس شمالی

به گفته مسئول مطبوعاتی نیروی انتظامی، براثر خروج جرقه از دستگاه جوش که باعث شعله ور شدن علف های خشک شده بود، آتش سوزی رخ داد.

آتش توسط تیم های پلیس، آتش نشانی و جنگلبانی و کارکنان شهرداری Yeniboğaziçi خاموش شد.

بر اثر این آتش سوزی، علف های خشک منطقه 20 ده، ایستگاه های اتوبوس متعلق به شهرداری ینیبوغازیچی، لوله های پلاستیکی آبیاری و درختان میوه مختلف در حیاط برخی از منازل بر اثر آتش سوزی آسیب دیدند.

برخورد قانونی با فرد مورد نظر صورت گرفته است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.