امور اقامت قبرس شمالی

هرگونه سایت و پرتالی که مربوط به امور اقامت و اداره مهاجرتی در قبرس شمالی باشد از جمله ثبت نام اولیه اقامت، درخواست اقامت از طریق خریدملک یا اجاره ملک و تمکن مالی، اقامت دانشجویی، اقامت برای همراه (والدین، همسر و فرزندان)، اقامت توریسم درمانی، درخواست های مربوط به اقامت دائم، تعیین وقت های آنلاین و غیره را میتوانید از لینک های این بخش انتخاب نمایید.