زلزله 7.8 ریشتری بامداد دوشنبه 6 فوریه ساعت 4:17 به مرکزیت شهر غازیان تپه در ترکیه باعث خسارات شدید جانی و مالی در کشورهای ترکیه و سوریه گردید. برآوردها، نشاندهنده آمار جانباختگان بیش از 50 هزار نفر میباشد.

این زلزله در یکصد سال اخیر در این منطقه با این شدت ثبت نگردیده است و در گروه زلزله های شدید قرار میگیرد. حداقل 6000 ساختمان فروریخته که بسیاری از ساکنان آنها در زیر آوار جان باخته و یا محبوس میباشند. تلاش‌های امداد و نجات همچنان اولویت اصلی است و با توجه به موج سرمای زمستانی و مشکلات اقتصادی و سیاسی در ترکیه و سوریه، تمامی کمک ها به سختی صورت میگیرد.