موسسه رتبه‌بندی آموزش عالی بین‌المللی (AD Scientific Index)، فهرست بهترین دانشگاه‌های جهان در سال 2023 را اعلام کرد که در آن بهترین دانشمندان و دانشگاه‌های جهان رتبه‌بندی می‌شوند. در این فهرست 19521 دانشگاه جهان بر اساس عملکرد تحصیلی خود در سال جاری رتبه بندی شدند. در این لیست 3492 دانشگاه از اروپا، 256 دانشگاه از ترکیه و 10 دانشگاه از جمهوری ترک قبرس شمالی شرکت کردند.دانشگاه خاور نزدیک NEU (Near East University) در این لیست در رتبه 5 ترکیه و 408 در اروپا قرار دارد که با اختلاف بهترین دانشگاه در قبرس شمالی است.