مراحل دریافت گواهینامه قبرس شمالى به شرح زير ميباشد:


✅ مرحله اول: پاسپورت و اصل گواهینامه ایران را جهت ترجمه به آدرس زیر برده و تایید شده آن را به همراه ترجمه تحویل بگيريد. 

هزینه ترجمه و تایید رسمی هر گواهینامه 100 لیر هست.

آدرس: شهر ماگوسا، خیابان سالامیس، روبروی خیابان گلسرن، نرسیده به لمار، Loft Estate، 


✅ مرحله دوم: اصل گواهینامه ایران به همراه ترجمه تایید شده، پاسپورت، دو قطعه عکس، کپی از مهر یا برگه ویزا را به اداره ماليات  (vergi dairesi) برده و فرم درخواست گواهینامه را پر كنيد.

موفق باشيد❗️