از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۳ پرواز مستقیم شرکت پگاسوساز طریق فرودگاه سبیحا استانبول راه اندازی شد.

با توجه به راه اندازی این مسیر ، از این پس میتوانید بلیط ارزانتر و سریعتر از مشهد به قبرس شمالی و بالعکس تهیه نمایید