متاسفانه دقایقی پیش یکی از ساختمانهای پروژه سزار ریزورت طعمه حریق شد، هنوز اطلاعات دقیقی از خسارت مالی و جانیدر دست نمیباشد