گزارش‌های منتشره در رسانه‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حاکی از نگرانی‌های افراد حاکمیتی ترکیه درباره فروش ملک به شهروندان اسرائیلی در جمهوری ترک قبرس شمالی است. این مسئله در چارچوب احساسات ضداسرائیلی و جنگ غزه مطرح شده، و گزارش‌ها اشاره دارند که اسرائیل به طور تدریجی زمین‌هایی در این منطقه را خریداری کرده و کوچ‌نشینانی را جذب کرده است. طرح شباهت این رویداد با تصاحب زمین‌های فلسطینیان توسط اسرائیل نیز به توجیه این نگرانی‌ها افزوده شده است.