ارسین تاتار ، رییس جمهور قبرس شمالی : اسم شمال و جنوبی برای جزیره باقی نمانده، طرف روم قبرس (جنوبی) ادعای حاکمیت روی کل جزیره را دارد ماهم از این به بعد شمالی را از اسم خود برمیداریم و دولت قبرس ترک خواهیم بود.


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar KAMUSEN'i ziyaret etti