با افزایش موج مهاجرت و رشد چشمگیر صنعت توریسم و جهانگردی در قبرس شمالی، نگرانی هایی در بخش ترافیک و جرایم مربوط به آن بوجود آمده و باعث گردیده تا نظارت، کنترل و بازرسی های مختلفی در تمام راه های شهری و برون شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صورت بگیرد. طبق آخرین آمار و گزارش ارائه شده توسط مرکز فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی قبرس شمالی در روزهای ابتدایی ماه مارس سال 2023، تعداد 1698 راننده مورد کنترل قرار گرفته اند که از این تعداد 15 نفر مست، 138 راننده دارای سرعت غیرمجاز، 3 نفر بدون گواهینامه بوده اند و در مجموع گواهینامه 24 راننده ضبط و به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شدند.

تلفن های اضطراری در قبرس شمالی:

پلیس155
پلیس مبارزه با مواد مخدر156
آتشنشانی199
آتشنشانی جنگل
177
اورژانس112
نیروی انتظامی101
گارد ساحلی158