بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط مجله آموزش عالی تایمز انگلستان Times Higher Education (THE) منتشر شده در تاریخ 12 اکتبر 2022، دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) در جایگاه 501 -600 برترین دانشگاه های جهان قرار گرفته است. دانشگاه آکسفورد در این رتبه بندی جایگاه اول و پس از آن دانشگاه هاروارد قرار گرفته است. دانشگاه کمبریج و دانشگاه استنفورد نیز در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.در ضمن بر اساس طبقه بندی دانشگاه های جوان برتر جهان (که زیر 50 سال سابقه دارند) توسط مجله آموزش عالی تایمز انگلستان، دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) در جایگاه 153 برترین دانشگاه های جوان جهان قرار گرفته است.