پس از زلزله مرگبار ترکیه در سال 2023 با شدت 7.8 ریشتری و پیش بینی مجدد زلزله در بخش های مختلف ترکیه، بسیاری از کارشناسان در قبرس نیز هشدارهایی در خصوص رخداد این پدیده طبیعی در این جزیره زیبا نمودند که تیم کارشناسان TRNC.ir گذری به تاریخچه زلزله در جزیره قبرس نموده است.

ماهیت وجودی جزیره قبرس از برخورد صفحه آناتولی و صفحه آفریقا است که باعث بوجود آمدن قوس قبرس و در نهایت بالا آمدن و بوجود آمدن جزیره قبرس شده است. در نتیجه شاید بتوان قبرس را سرزمین زلزله نامید.

از میان زلزله های رخ داده ثبت شده بین سال های 1896 تا 2021، میتوان به 5 مورد مخرب آن اشاره نمود:

1- زلزله سال 1941 در فاماگوستا یا ماگوسا در قبرس شمالی به بزرگی 5.9 ریشتر 

2- زلزله سال 1953 در پافوس، زمین لرزه هایی به بزرگی 6.0 و 6.5 ریشتر

3- زلزله سال 1995 در پافوس به بزرگی 5.8 ریشتر

4- زلزله سال 1996 در جنوب غربی جزیره به بزرگی 6.8 ریشتر

5- زلزله سال 2022 در غرب پافوس به بزرگی 6.6 ریشتر

طبق آخرین مطالعات صورت گرفته تا سال 2022 بین 518 تا 530 زمین لرزه در قبرس رخ داده است که 178 مورد از آنها بزرگتر از 2 ریشتر، 38 مورد بزرگتر از 3 ریشتر، 10 مورد با بزرگی 4 ریشتر، 2 مورد با بزرگی 5 ریشتر و 1 مورد بیشتر از 6 ریشتر بوده است.

یکی از نشانه های کهن زلزله مربوط به اسکلت های در آغوش گرفته شده (365 سال بعد از میلاد مسیح) است که در خرابه های منطقه کوریوم در لیماسول جزیره قبرس کشف گردید و گویای آخرین تلاش یک خانواده برای نجات از آوارهای ناشی از زلزله بوده است.