با ابلاغ و انتشار آیین نامه "افزایش هزینه انتقال سند" اداره ثبت اسناد و املاک قبرس شمالی در روزنامه رسمی مورخ 10.02.2023، تغییراتی در خصوص پرداخت هزینه ها صورت گرفته است. هزینه انتقال سند برای اتباع خارجی از 6 درصد به 12 درصد افزایش یافته و این مبلغ حق الزحمه، 12% ارزش قرارداد خرید ملک و یا بر اساس ارزش برآوردی محاسبه می شود. پرداخت برای اتباع خارجی به 2 مرحله تقسیم می شود: 6٪ در هنگام ثبت ملک در داره ثبت اسناد و املاک قبرس شمالی و 6٪ مابقی هنگام انتقال سند به نام صاحب ملک جدید پرداخت می شود.