با روی کار آمدن نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور جدید جزیره قبرس در سال 2023، در اظهارنظری جدید خواهان برگزاری دیداری غیررسمی با ارسین تاتار رئیس جمهور قبرس شمالی در خصوص شروع مذاکرات صلح گردید. شایان ذکر است یکی از شعارهای انتخابی نیکوس کریستودولیدس، شروع مذاکرات و به سرانجام رساندن یکپارچگی جزیره اعلام گردیده بود و با توجه به برگزاری نشست اتحادیه اروپا در تاریخ 23 مارس که در بروکسل برگزار میگردد، بهترین فرصت برای شروع مذاکرات دوجانبه برای حل و فصل مشکلات و موانع پیش روی خواهد بود.